Pro údržbu a aktualizace aplikace je vyhrazeno každé pondělí od 20 do 21 hodin – v té době prosíme zejména neprovádějte importy.
The database is maintained and updated every Monday from 8 to 9 pm – please do not import any data during this time.